Ouders van prematuren

OVP-benefiet - 19 december 2015

Op zaterdag 19 december 2015 willen we een benefiet organiseren om geld in te zamelen om zo inbakernestjes via ziekenhuizen te kunnen verdelen. We zoeken echter nog naar meer invulling. Wil jij je talent aanbieden om mee gestalte te geven aan onze benefiet? Dit kan een optreden zijn, een lezing, een performance, een fotosessie, een gesprek met ouders over hun ervaringen, je aanwezigheid, kortom: iets wat je graag doet om deze ouders en families een warm hart toe te dragen.

Tevens zijn we op zoek naar materiaal voor onze tombola en kleurwedstrijd of voor onze "nestjes".

Laat ons even kort onze vzw en onze vraag schetsen.


Wie zijn we?

Wij zijn een groep bevriende ouders die elkaar enkele jaren geleden hebben leren kennen op de neonatalogie-afdeling van het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk (Antwerpen). We hebben allen ervaren hoe moeilijk het kan zijn om een vroeggeboorte te verwerken. Je beleeft de geboorte van je kind op een heel andere manier dan de meeste andere ouders; waar zij op een roze wolk leven, vind jij jezelf op een grijze wolk van zorgen, onzekerheid, en vaak ook verdriet.

Daarom hebben we in oktober 2013 besloten om Ouders van prematuren (OVP) op te richten, om ouders van te vroeg geboren kinderen bij elkaar te brengen en hen een klankbord te bieden. Ouders van extreem-prematuren of van kindjes die slechts enkele dagen in een couveuse hebben moeten liggen; ouders die zich reeds verwacht hadden aan een verblijf op neonatalogie of die er plotsklaps zijn beland; ouders van kindjes die zonder kleerscheuren uit de neo-periode zijn gekomen, van kindjes die met een handicap leven, of van kindjes die het niet hebben gehaald... Ze zijn allen welkom bij OVP.


Wat doen we?

De omkadering van een vroeggeboorte die in België bestaat is nog eerder beperkt, zeker in vergelijking met landen als Nederland. OVP wil dit hiaat helpen opvullen door steun te bieden aan ouders die met een vroeggeboorte geconfronteerd worden.

Tijdens onze praatavonden krijgen deze ouders de gelegenheid om hun hart te luchten onder lotgenoten, om tips uit te wisselen en om advies te vragen over de zorg voor hun kind, zoals waar ze medische toestellen, sondevoeding of zuurstofflessen kunnen aanvragen. Ook over andere dagdagelijkse zaken, zoals het combineren van je carrière of sociaal leven met de grotere zorgnood van je kind of het balanceren van deze zorg met de opvoeding van andere kinderen in het gezin, proberen we raad te bieden.

Daarnaast organiseren we vormingssessies, waarbij gastsprekers hun expertise delen. We hebben zo al verschillende onderwerpen aangehaald, waaronder rouw en omgaan met verlies, eetproblemen, een dialoog met Petra de Pauw over haar boek "Mag het iets meer zijn?", en verpleging.

OVP richt zich dus in eerste instantie op de ouders zelf, waardoor we aanvullend werken met de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen (VVOC), die over de jaren een expertise hebben opgebouwd wat betreft advisering van beleidsmakers, artsen en verpleegkundigen. In de toekomst hopen OVP en VVOC om samen onze schouders te zetten onder nieuwe projecten ten voordele van prematuren.


Waarom zoeken we sponsoring?

Ongeveer 8% van de zwangerschappen in België eindigt in een vroeggeboorte. Voor Vlaanderen alleen al komt dit jaarlijks neer op bijna 5000 kinderen.

Een vroeggeboorte brengt veel zorgen met zich mee, in eerste instantie over de gezondheid van je kind. Daarnaast word je als ouder ook met heel wat praktische problemen geconfronteerd.

Voor babies en ouders

OVP wil de ouders van deze zieke en te vroeg geboren kinderen een hart onder de riem steken. Dit willen we doen via een "nestje" dat we gratis aan ouders uitdelen via de neonatologie-afdelingen. Zo’n nestje bestaat uit een gamma van praktische producten, nuttige informatie en leuke cadeautjes. Zo hopen we een klein verschil te maken tijdens de beproevingen die ouders van prematuurtjes en ziek geboren kinderen moeten doorstaan.

Deze nestjes verwijzen naar de inbakernestjes waar de premature kinderen in verblijven tijdens hun couveuseperiode. Tevens willen we het prille leven ook aanmoedigen en zijn de nestjes een verwijzing naar vogelnestjes, bomen en natuur, kortom naar het leven.

Initieel willen we ons richten op extreem-prematuren (geboren tussen 25 en 32 weken zwangerschap), maar uiteindelijk hopen we dit gebaar naar alle vroeggeboren kinderen te kunnen maken.

Voor broertjes en zusjes

Een prematuur zusje of broertje krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Oudere broers en zussen hebben vanzelfsprekend heel wat vragen hierbij, maar ze worden vaak afgeschermd van het leven op de neonatalogie-afdeling. Ouders willen hen immers niet overdonderen met dezelfde onzekerheid en angst die zij kennen, en sluiten hen hierdoor uit van wat er gebeurt.

Hierop willen we in 2016 een antwoord bieden. We willen enkele verhalen op diverse leeftijdsniveau laten uitschrijven en van prenten voorzien, zodat deze verhalen via kamishibai (Japans verteltheater) aan kinderen getoond kunnen worden. Door deze vertellingen worden de vragen en bezorgdheden van de kinderen geduid en antwoorden gegeven. We willen dit onderwerp graag via pediatrie-afdelingen meer bespreekbaar maken. Tevens willen we iets oudere kinderen die prematuur geboren zijn, enkele handvaten geven om zich te wapenen tijdens hun kleuter- en lagere schoolperiode.

Om meer ouders te bereiken

Tegen het einde van dit jaar willen we graag onze vernieuwde website lanceren, die op dit moment wordt vormgegeven door enkele studenten communicatie en ontwerp. Ook willen we onze werking meer bekendheid doen krijgen via het verspreiden van infobrochures, via de praatavonden, en via samenwerking met thuisbegeleidingsdiensten en ziekenhuizen.


Hoe kan U ons steunen?

Via giften of via de benefiet. En hier zijn we op het punt dat we graag wat verduidelijken wat we willen doen op 19 december.

In de namiddag willen we ons richten op kinderanimatie, met onder andere een springkasteel, een roofvogelshow en schminkers. In dit lijstje past ook onze kleurwedstrijd. De tekeningen die hieruit voortspruiten willen we gebruiken om later mee in de vertelverhalen op te nemen, om kaartjes van te laten drukken of eventueel om via een veiling te verkopen ten voordele van onze nestjes.

We willen ook enkele kunstenaars aanschrijven om tijdens de namiddag zelf iets creatiefs te maken met de kinderen in functie van het thema vroeggeboorte. Ook willen we nog meer kinderanimatie vinden, zoals circusmateriaal, knutselgerief of grote gezelschapsspelen, en zoeken we randanimatoren zoals ballonnenclowns, steltlopers, verhalenvertellers, zeepbelblazers en dergelijke meer. Andere tips zijn uiteraard ook steeds van harte welkom!

's Avonds willen we ons richten op ouders, familie, vrienden en sympathisanten, met allerlei optredens: muziek, stand-up comedian, performance, en daarna of tussendoor enkele leuke DJ-setjes.

Naast dit alles willen we ook drank en eten aanbieden (wat weten we nog niet) en willen we ook een tombola organiseren.

Mocht u nog vragen hebben of suggesties: aarzel niet om ons te contacteren!


Dank je!